Особистість у розвитку: теорія і практика. Книга 1

Наприкінці 2015 року завершено роботу над першою частиною Наукового Проекту – Колективною монографією «Особистість у розвитку» (книга 1). Монографія вийшла під грифом Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка МОН України. В реалізації Проекту взяли участь провідні українські і зарубіжні науковці в галузі психології. Натхненниками Проекту, ідейними, науковими, організаційними редакторами монографії були директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, д. психол. н., проф., академік НАПН України Максименко Сергій Дмитрович, провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Зливков Валерій Лаврентійович і завідувачка кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Кузікова Світлана Борисівна.

Я (С.К.), як відповідальний за випуск редактор, відчуваю глибоке задоволення від нашої спільної роботи і висловлюю безмежну вдячність сину і невістці – за художньо-стильову концепцію видання, чоловікові – за комп’ютерну верстку і підготовку до друку монографії, а також всім членам кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка – за всебічну підтримку і супровід наукових починань завідувачки, особистий творчий внесок кожного в імідж кафедри.

Колективна монографія присвячена сучасним проблемам психології особистості. В розділах викладено теоретико-методологічні засади дослідження, соціогенетичні і духовні аспекти функціонування, становлення та саморозвитку особистості в ґенезі її буття. Представлений науковий доробок спрямовано на якісне оновлення персонологічної теорії і практики в логіці дослідження особистості як цілісності в усій різноманітності її проявів.

Адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.

Максименко, C.Д. і Чепелєва, Н.В. і Балл, Г.О. і Вільш, І. і Завгородня, О.В. і Зливков, В.Л. (2015) Особистість у розвитку: психологічна теорія та практика Дослідження за темою. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, м. Суми, Україна.

Завантажити

Відомості про авторів

 • Балл Георгій Олексійович – доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонського державного університету.
 • Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, викладач кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
 • Вільш Іоланта – доктор педагогічних наук, професор психології університету імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Варшава, Польща, іноземний член НАПН України.
 • Єрмакова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • Завацька Наталія Євгеніївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і практичної психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
 • Завгородня Олена Василівна − доктор психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Зливков Валерій Лаврентійович − кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • Лукомська Світлана Олексіївна − кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Максименко Сергій Дмитрович – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Моргун Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
 • Савчин Мирослав Васильович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
 • Седих Кіра Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Тітов Іван Геннадійович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
 • Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
 • Чепелєва Наталія Василівна – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, заступник директора з науково-дослідної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
 • Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
 • Щербакова Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.