(Українська) ПРОГРАМА ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ»

Извините, этот техт доступен только в “Украинский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

З гордістю публікую програму конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ». Зверніть увагу — лише програма займає під 60 сторінок: 37 майстер-класів, більше 500 учасників з 12 країн світу, 28 міст України. Пишаюсь, що ми змогли поєднати таку велику кількість людей.

Завантажити

Інформація про торішню конференцію ви можете продивитись за посиланням

(Українська) Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика

В травні 2017 року побачила світ друга частина Наукового проекту – Колективна монографія «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика» (книга 2). Вдруге натхненниками Проекту, ідейними, науковими, організаційними редакторами монографії були директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, д. психол. н., проф., Максименко Сергій Дмитрович, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, д. психол. н., проф. Кузікова Світлана Борисівна, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Зливков Валерій Лаврентійович.

Колективна монографія присвячена сучасним проблемам психології особистості. У книзі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти дослідження особистості у кризових умовах і критичних ситуаціях життя. Розглядаються особливості переживання персонологічних, вікових, професійних і соціокультурних криз; умови адаптації, ресоціалізації та розвитку особистості в ускладнених умовах життя. Особливу увагу в представленому науковому доробку приділено проблемам збереження психічного здоров’я людини та надання їй психологічної допомоги в консультативно-терапевтичній практиці. Книга адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.

В реалізації Проекту взяли участь провідні українські науковці в галузі психології.
Відомості про авторів:
Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонсь¬кого державного університету.
Борисюк Алла Степанівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медич¬ний університет».
Варій Мирон Йосипович − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Націо¬нального університету «Львівська політехніка».
Василевська Олена Іванівна − кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Долинська Любов Василівна − кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Єрмакова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології і соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Завацький Вадим Юрійович – кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Зливков Валерій Лаврентійович − кандидат психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Карпенко Зіновія Степанівна − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Кокун Олег Матвійович − член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Кряж Ірина Володимирівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології Харківського націо¬нального університету імені В.Н. Каразіна.
Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Кузнєцов Марат Амірович − доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Харківського націо¬нального педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Лукомська Світлана Олексіївна − кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Максименко Сергій Дмитрович – академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), дійсний член Європейської академії природничих наук (Німеччина), директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Терно¬пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Сафін Олександр Джамільович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Седих Кіра Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Титаренко Тетяна Михайлівна − член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної і політичної психології НАПН України.
Тімченко Олександр Володимирович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.
Усик Дмитро Борисович − кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Фоменко Карина Ігорівна − кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Черенщикова Дар’я Вікторівна − кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогіч¬ного університету імені А.С. Макаренка.
Шаповалова Владислава Сергіївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету.
Швалб Юрій Михайлович − доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Яблонська Тетяна Миколаївна − доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Я (С.К.), як відповідальний за випуск редактор, відчуваю глибоке задоволення від нашої спільної роботи і висловлюю вдячність, чоловікові – за художньо-стильову концепцію видання, за комп’ютерну верстку і підготовку до друку монографії, а також всім членам кафедри психології СумДПУ імені А.С. Макаренка – за всебічну підтримку наукових починань завідувачки, особистий творчий внесок кожного в імідж кафедри.

Подготовка студентов-психологов к профессиональной деятельности в области оказания психологической помощи

Серия учебных пособий:«Подготовка студентов-психологов к профессиональной деятельности в области оказания психологической помощи»

Кузікова С.Б. Психокорекціна практикаКузікова С.Б. Підготовка студентів-психологів до психокорекціної діяльностіКузікова С.Б. Психологія саморозвитку

В серии учебных пособий предложены система и психолого-педагогическое обеспечение профессиональной подготовки студентов-психологов к психокоррекционной деятельности, в основу которых положена авторская концепция становления субъекта саморазвития. Аргументирована логика построения системы подготовки. Представлены программы учебных дисциплин «Основы психокоррекции», «Психологическая служба в системе образования», «Психология саморазвития» и психокоррекционной практики, заключенные по требованиям КМС и с учетом разработанных автором условий, принципов, технологий организации профессиональной подготовки студентов-психологов с целью активизации и оптимизации становления субъекта личностного и профессионального саморазвития.

Разработанная авторская комплексная программа обучения позволяет дать студентам необходимые теоретические и практические знания, способствует формированию у них навыков работы и профессионально значимых качеств личности. Кульминационным и интегрируемым моментом в системе профессиональной подготовки студентов-психологов к психокоррекционной деятельности является разработанный авторский учебный курс «Психология саморазвития». Этот курс является инновационным относительно образовательных задач, технологий и научно-прикладного содержания и раскрывает прогрессивные механизмы становления личности как субъекта собственной жизнедеятельности и саморазвития. Это, в свою очередь, способствует профессиональному и личностному росту бакалавров-психологов как будущих специалистов-практиков. Такая двойная направленность курса благодаря двойному рефлексивном освоению знаний способствует формированию у будущих психологов-практиков осознание себя как субъектов жизненного пути и профессиональной деятельности, а также выработке умений применения технологий организации собственного саморазвития и саморазвития клиентов в ситуациях консультирования и психологической коррекции.

(Українська) Особистість у розвитку: теорія і практика. Книга 1

В конце 2015 года завершено работу над первой частью научного проекта — коллективная монография «Личность в развитии» (книга 1). Монография вышла под грифом Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины и Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко МОН Украины. В реализации проекта приняли участие ведущие украинские и зарубежные ученые в области психологии. Вдохновителями проекта, идейными, научными, организационными редакторами монографии были директор Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины, д. психол. н., проф., академик АПН Украины Максименко Сергей Дмитриевич, ведущий научный сотрудник лаборатории методологии и теории психологии Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины Зливков Валерий Лаврентьевич и заведующая кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко Кузикова Светлана Борисовна.

Я (С.К.), как ответственный за выпуск редактор, чувствую глубокое удовлетворение от нашей совместной работы и выражаю безграничную благодарность сыну и невестке — по художественно-стилевую концепцию издания, мужу — за компьютерную верстку и подготовку к печати монографии, а также всем членам кафедры практической психологии СумГПУ имени А.С. Макаренко — за всестороннюю поддержку и сопровождение научных начинаний заведующей, личный творческий вклад каждого в имидж кафедры.

Коллективная монография посвящена современным проблемам психологии личности. В разделах изложены теоретико-методологические основы исследования, социогенетичные и духовные аспекты функционирования, становления и саморазвития личности в генезисе его бытия. Представленный научный потенциал направлен на качественное обновление персонологической теории и практики в логике исследования личности как целостности во всем многообразии ее проявлений.

Адресуется специалистом в области психологии и смежных с ней дисциплин, студентам, аспирантам, широкой педагогической общественности.

Максименко, C.Д. и Чепалова, Н.В. и Балл, Г.А. и Вильш, И. и Завгородняя, А.В. и Зливков, В.Л. (2 015) Личность в развитии: психологическая теория и практика исследования по теме. СумГПУ им. А.С. Макаренко, м. Сумы, Украина.

Завантажити

Сведения об авторах

 • Балл Георгий Алексеевич — доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент АПН Украины, заведующий лабораторией методологии и теории психологии Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины.
 • Блинова Елена Евгеньевна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии Херсонского государственного университета.
 • Вертель Антон Викторович — кандидат философских наук, преподаватель кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.
 • Вильш Иоланта — доктор педагогических наук, профессор психологии университета имени Марии Склодовской-Кюри, г. Варшава, Польша, иностранный член АПН Украины.
 • Ермакова Наталья Александровна — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.
 • Завацкий Наталья Евгеньевна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и практической психологии Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.
 • Завгородняя Елена Васильевна — доктор психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории методологии и теории психологии Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины.
 • Зливков Валерий Лаврентьевич — кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории методологии и теории психологии Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины.
 • Кузикова Светлана Борисовна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.
 • Лукомская Светлана Алексеевна — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории методологии и теории психологии Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины.
 • Максименко Сергей Дмитриевич — доктор психологических наук, профессор, академик АПН Украины, директор Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины.
 • Моргун Владимир Федорович — кандидат психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко.
 • Радчук Галина Кондратьевна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической психологии Тернопольского национального педагогического университета имени Владимира Гнатюка.
 • Савчин Мирослав Васильевич — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко.
 • Седых Кира Валерьевна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко.
 • Титов Иван Геннадьевич — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии Полтавского национального педагогического университета имени В.Г. Короленко.
 • Хомуленко Тамара Борисовна — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической психологии Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды.
 • Чепелева Наталья Васильевна — доктор психологических наук, профессор, академик АПН Украины, заместитель директора по научно-исследовательской работе Института психологии имени Г.С. Костюка АПН Украины.
 • Щербак Татьяна Ивановна — кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.
 • Щербакова Ирина Николаевна — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры практической психологии Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко

Психологические основы становления субъекта саморозвития в юношеском возрасте (укр.)

В монографии изложены концептуальные основы исследования феномена саморазвития личности в целом и становления субъекта саморазвития в юношеском возрасте в частности. Приведены понятийные модели, содержательная и структурно-уровневая характеристики, механизмы, критерии саморазвития личности, факторы актуалґенезу и закономерности становления субъекта саморазвития. Представлены результаты исследования особенностей саморазвития как субъектной деятельности у лиц юношеского возраста. Рассмотрены возможности формирования субъекта саморазвития в контексте оказания психологической помощи. Приведены экспериментально проверенные психолого-педагогические условия и технологии оптимизации становления субъекта личностного и профессионального саморазвития в процессе профессиональной подготовки студентов-психологов к психокоррекционной деятельности.

Монография пригодится психологам, педагогам, преподавателям, аспирантам, студентам психологических факультетов высших учебных заведений, специалистам в области практической психологии.

Вы можете скачать книгу по лицензии Ліцензія Creative CommonsЛицензия Creative Commons, то есть бесплатно для некоммерческого использования, с обязательным указанием автора при использовании в других работах. Если вы указываете книгу в списке литературы, вы можете воспользоваться следующей заготовкой:

 • Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці : Монографія. — Суми: Вид-во МакДен, 2012.  — 410 с.

Загрузить!

Теорія і практика вікової психокорекції

Теорія і практика вікової психокорекціїЯк свідчить бібліографічний опис:

У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва.
Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, авторську розробку психологічної програми корекції.

Ця книга має довгу і цікаву історію. Книга була написана у далекому 2004 році і оприлюднена 2006. Якщо ви тримаєте у руках цю книгу, 2006 року видання, надруковану на якісному білому папері – це майже раритет. Це перше і останнє видання, видане зі згоди автора. Через деякий час я побачила у книжковому магазині ту ж саму книгу, але на сірому папері. Через кілька років, з’явилася книга з тією ж самою обкладинкою, але маркована як «видання 2-ге, стереотипне, 2008 рік». Наступним етапом стало «2-е стереотипне видання» у білій обкладинці, марковане різними роками. Загальний наклад цього підручника на сьогоднішній день мені невідомий (привіт, налогова). Якщо ви маєте видання цієї книги, цікаво було б дізнатися, яке саме? Напишіть, будь ласка, у коментарі до допису.

Звісно, за цей час зміст підручника дещо застарів, хоч і залишається актуальним. Саме тому я вирішила оприлюднити текст цього підручника, як кажуть «скачать бесплатно и без СМС». Ви можете завантажити книгу на умовах ліцензії Ліцензія Creative Commons, тобто безкоштовно для некомерційного використання, з обов’язковим вказанням автора при використанні у інших роботах. Якщо ви вказуєте книгу у переліку літератури, ви можете скористатись будь-якою з перелічених заготовок:

 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. — Суми, 2006. — 384 c. — Бібліогр.: с. 279-287. — укp.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. — 2-ге вид., стер. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. — 384 c.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. — 2-ге вид., стер. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. — 384 c.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. — 2-ге вид., стер. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. — 384 c.

Якщо ви бажаєте придбати книгу у друкованому вигляді, то кращає звернути увагу на «Основи психокорекції» видавництва Академвидав. Вона містить значно оновлений зміст та має радикально нижчу ціну.

Завантажити!

Теорія і практика вікової психокорекції
У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва.<br /> Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, авторську розробку психологічної програми корекції.
Written by: Кузікова С.Б.
Edition: 2
Available in: Paperback Hardcover