Наука

Автор біля 200 наукових та навчально-методичних праць, серед них – посібники (у т.ч. чотири – з грифом МОН України) «Основи вікової психокорекції» (1996, 2001), «Теорія і практика вікової психокорекції» (2006, 2008, 2014, 2015), «Техніки вікової психокорекції» (2008), «Підготовка студентів-психологів до психокорекційної діяльності» (2011), «Психокорекційна практика» (2011), «Психологія саморозвитку» (2011), «Основи психокорекції» (2012); монографія «Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці» (2012), а також розділи в колективних монографіях. Розробник авторського підходу «Вікова психокорекція», психологічної концепції становлення і формування суб’єкта саморозвитку, системи підготовки фахівців до психокорекційної діяльності.
Сфера наукових інтересів: психологія самоактивності, суб’єктності, саморозвитку особистості, проблеми психологічного здоров’я та психологічної допомоги.

З моїми статями ви можете ознайомитися на Google Scholar

schoolКниги

fitness_centerАвторський діагностичний інструментарій вивчення особливостей саморозвитку особистості