(Українська) ПРОГРАМА ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

З гордістю публікую програму конференції “ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ”. Зверніть увагу – лише програма займає під 60 сторінок: 37 майстер-класів, більше 500 учасників з 12 країн світу, 28 міст України. Пишаюсь, що ми змогли поєднати таку велику кількість людей.

Завантажити

Інформація про торішню конференцію ви можете продивитись за посиланням

(Українська) Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика

В травні 2017 року побачила світ друга частина Наукового проекту – Колективна монографія «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика» (книга 2). Вдруге натхненниками Проекту, ідейними, науковими, організаційними редакторами монографії були директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, д. психол. н., проф., Максименко Сергій Дмитрович, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, д. психол. н., проф. Кузікова Світлана Борисівна, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України Зливков Валерій Лаврентійович.

Колективна монографія присвячена сучасним проблемам психології особистості. У книзі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти дослідження особистості у кризових умовах і критичних ситуаціях життя. Розглядаються особливості переживання персонологічних, вікових, професійних і соціокультурних криз; умови адаптації, ресоціалізації та розвитку особистості в ускладнених умовах життя. Особливу увагу в представленому науковому доробку приділено проблемам збереження психічного здоров’я людини та надання їй психологічної допомоги в консультативно-терапевтичній практиці. Книга адресується фахівцям у галузі психології та суміжних із нею дисциплін, студентам, аспірантам, широкому загалу освітян.

В реалізації Проекту взяли участь провідні українські науковці в галузі психології.
Відомості про авторів:
Блинова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної психології Херсонсь¬кого державного університету.
Борисюк Алла Степанівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медич¬ний університет».
Варій Мирон Йосипович − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та практичної психології Націо¬нального університету «Львівська політехніка».
Василевська Олена Іванівна − кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Долинська Любов Василівна − кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Єрмакова Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології і соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Завацький Вадим Юрійович – кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Зливков Валерій Лаврентійович − кандидат психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Карпенко Зіновія Степанівна − доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Кокун Олег Матвійович − член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Кряж Ірина Володимирівна – доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології Харківського націо¬нального університету імені В.Н. Каразіна.
Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Кузнєцов Марат Амірович − доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології Харківського націо¬нального педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Лукомська Світлана Олексіївна − кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Максименко Сергій Дмитрович – академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), дійсний член Європейської академії природничих наук (Німеччина), директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Радчук Галина Кіндратівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Терно¬пільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Сафін Олександр Джамільович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Седих Кіра Валеріївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
Титаренко Тетяна Михайлівна − член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної і політичної психології НАПН України.
Тімченко Олександр Володимирович – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України.
Усик Дмитро Борисович − кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Фоменко Карина Ігорівна − кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
Черенщикова Дар’я Вікторівна − кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Сумського державного педагогіч¬ного університету імені А.С. Макаренка.
Шаповалова Владислава Сергіївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри педагогіки і психології Національного фармацевтичного університету.
Швалб Юрій Михайлович − доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Яблонська Тетяна Миколаївна − доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри психології розвитку факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Я (С.К.), як відповідальний за випуск редактор, відчуваю глибоке задоволення від нашої спільної роботи і висловлюю вдячність, чоловікові – за художньо-стильову концепцію видання, за комп’ютерну верстку і підготовку до друку монографії, а також всім членам кафедри психології СумДПУ імені А.С. Макаренка – за всебічну підтримку наукових починань завідувачки, особистий творчий внесок кожного в імідж кафедри.

(Українська) Підготовка студентів–психологів до професійної діяльності в галузі надання психологічної допомоги

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Cерія навчальних посібників «Підготовка студентів–психологів до професійної діяльності в галузі надання психологічної допомоги»

Кузікова С.Б. Психокорекціна практикаКузікова С.Б. Підготовка студентів-психологів до психокорекціної діяльностіКузікова С.Б. Психологія саморозвитку

В серії навчальних посібників запропоновані система та психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності, в основу яких покладено авторську концепцію становлення суб’єкта саморозвитку. Аргументовано логіку побудови системи підготовки. Подані програми навчальних дисциплін «Основи психокорекції», «Психологічна служба в системі освіти», «Психологія саморозвитку» та психокорекційної практики, укладені за вимогами КМС і з урахуванням розроблених автором умов, принципів, технологій організації фахової підготовки студентів-психологів з метою активізації і оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку.

Розроблена авторська комплексна програма навчання дозволяє дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання, сприяє формуванню у них навичок роботи та професійно значущих якостей особистості. Кульмінаційним і інтегрувальним моментом у системі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності є розроблений авторський навчальний курс «Психологія саморозвитку». Цей курс є інноваційним щодо освітніх завдань, технологій та науково-прикладного змісту і розкриває прогресивні механізми становлення особистості як суб’єкта власної життєдіяльності і саморозвитку. Це, у свою чергу, сприяє професійному і особистісному зростанню бакалаврів-психологів як майбутніх фахівців-практиків. Така подвійна спрямованість курсу завдяки подвійному рефлексивному опануванню знань сприяє формуванню у майбутніх психологів-практиків усвідомлення себе як суб’єктів життєвого шляху і професійної діяльності, а також виробленню умінь застосування технологій організації власного саморозвитку та саморозвитку клієнтів у ситуаціях консультування та психологічної корекції.

(Українська) Міні-анкета “Дієвість саморозвитку особистості”

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Мета міні-анкети «Дієвість саморозвитку особистості» (Кузікова С.Б.) – дослідження змістового наповнення потреби у саморозвитку, усвідомленості і керованості процесу особистісних змін.

Міні-анкета складається з п’яти запитань, які передбачають три відповіді закритого типу і одну – відкритого. Запропоновані варіанти відповіді розміщені за ступенем актуалізованості потреби в саморозвитку. Четвертий варіант, який відображає вищий ступінь, передбачає розгорнуту відповідь щодо суті питання.

Бланк и опис методики доступні за посиланнями import_contacts(укр)
import_contacts(рус)

Міні-анкета «Дієвість саморозвитку особистості»
Written by: Кузікова С.Б.

(Українська) Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Метою авторської діагностичної методики «Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості – ДХСО» є визначення рівня актуалізації психологічних ресурсів саморозвитку особистості як прогресивного, усвідомленого і самокерованого процесу особистісних змін, особистісного зростання.

Як психологічні ресурси саморозвитку (структурні складові цілісної системи особистісного саморозвитку) ми визначили: потребу в саморозвитку як його джерело і детермінант; умови, які забезпечать його успішність; механізми як функціональні засоби його здійснення. Розкриємо їх сутність.

Потреба в саморозвитку визначається актуалізованістю характеристик саморозвитку (самоактивність, життєдіяльність, розвиненість самосвідомості). Вона забезпечується базовим рівнем особистісного саморозвитку (зона актуального розвитку), а також насиченістю життя особистості (зона найближчого розвитку) і виникає при зміні змістової структури індивідуальної свідомості та трансформації смислових утворень.

Психологічними умовами, що забезпечують успішність саморозвитку, ми вважаємо: зріле Я особистості (що має такі характеристики, як автономність, самоідентичність, інтернальність), відкритість, толерантність до нового, наявність усвідомленої мети самоздійснення як орієнтира саморозвитку (самовизначення) та активної життєвої стратегії.

Механізмами як функціональними засобами саморозвитку, з нашої точки зору, виступають рефлексія, саморегуляція та зворотний зв’язок.

Теоретичні дослідження існуючих психологічних концепцій саморозвитку особистості дозволяють стверджувати, що психологічні ресурси як сукупність можливостей розвитку вже існують у психологічній реальності людини, але для здійснення прогресивного особистісного саморозвитку потрібна їх актуалізація і встановлення між ними певних функціональних зв’язків. Багаторічний досвід використання методики ДХСО показав її евристичний потенціал стосовно постанови конкретних психокорекційних завдань розвитку особистості. Отримані за методикою данні дозволяють виявити стан психологічних ресурсів саморозвитку особистості, актуалізація яких (а інколи й формування) сприятиме становленню суб’єкта саморозвитку.

Виклад теоретико-методологічних підстав, опис процедури перевірки валідності і надійності, а також стандартизації результатів методики можна знайти у статті Кузікова С.Б. КОНСТРУЮВАННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ та монографії Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

Бланк та опис методики доступні за посиланням:import_contacts (укр.), import_contacts (рус.)

Personality development: Psychological Theory and Practice

Monograph Ed. S.D. Maksimenko, V.L. Zlyvkova, S.B. Kuzikovoyi

Collective monograph is devoted to contemporary problems of personality psychology. In sections the theoretical and methodological basis of research have been set out, sociogenetic and spiritual aspects of person’s functioning, formation and self-development in the genesis of its existence have been outlined. Presented scientific achievements is aimed at qualitative renewal of personological theory and practice in the logic of the study of personality as a whole in all the diversity of its manifestations.
Addressed to experts in psychology and related disciplines, students, graduate students, public educators.

download

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

 • Ball Heorhii Oleksiiovych – doctor of psychological science, professor, corresponding member of NAES of Ukraine, chief of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Blynova Olena Yevhenivna – doctor of psychological science, professor, head of department of general and social psychology at Kherson State University.
  Vertel Anton Viktorovych – candidate of philosophy science, lecturer of the department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Vilsh Iolanta – doctor of pedagogical sciences, professor of psychology at Varshava Mariia Sklodovska-Kiuri University, Poland, foreign member of NAES of Ukraine.
 • Yermakova Nataliia Oleksandrivna – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Zavatska Nataliia Yevheniivna – doctor of psychological science, professor, head of department of social and practical psychology at East Ukrainian V. Dahl National University.
 • Zavhorodnia Olena Vasylivna − doctor of psychological science, senior research fellow of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Zlyvkov Valerii Lavrentiiovych − candidate of psychological science, assistant professor, leading research fellow of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Kuzikova Svitlana Borysivna – doctor of psychological science, professor, head of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Lukomska Svitlana Oleksiivna − candidate of psychological science, senior research fellow of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Maksymenko Serhii Dmytrovych – doctor of psychological science, professor, Academician of the NAPS of Ukraine, Director of G.S. Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Morhun Volodymyr Fedorovych – candidate of psychological science, professor, professor of department of psychology at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.
 • Radchuk Halyna Kindrativna – doctor of psychological science, professor, head of department of practical psychology at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University.
 • Savchyn Myroslav Vasylovych – doctor of psychological science, professor, head of department of psychology at Drogobych Ivan Franko State Pedagogical University.
 • Sedykh Kira Valeriivna – doctor of psychological science, professor, head of department of psychology at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.
 • Titov Ivan Hennadiiovych – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of psychology at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.
 • Khomulenko Tamara Borysivna – doctor of psychological science, professor, head of department of practical psychology at Kharkiv G.S. Skovoroda National Pedagogical University.
 • Chepelieva Nataliia Vasylivna – doctor of psychological science, professor, Academician of the NAPS of Ukraine, head’s assistant of scientific research work at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Shcherbak Tetiana Ivanivna – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Shcherbakova Iryna Mykolaivna – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.

Psychological foundations of becoming the subject of self-development in adolescence

The monograph outlines the conceptual basis of the study of the phenomenon of self-development in general and the formation of the subject of self-development in adolescence in particular. Presents conceptual models, substantive and structural-level characteristics, mechanisms, criteria for self-development, acquire relevance factors and patterns of self-formation of the subject. The results of studies of the self-development as a subject of activity in young people. The possibility of self-formation of the subject in the context of psychological assistance. Shown experimentally proven psycho-pedagogical conditions and technology to optimize formation of the subject of personal and professional self-development in the process of training of students of psychology to psycho-correctional activities.

The monograph is useful to psychologists, teachers, professors, graduate students, students of psychological faculties of higher educational institutions, experts in the field of practical psychology.

You can download the book for a license that is free for non-commercial use, Ліцензія Creative Commonswith the obligatory indication of the author for use in other works. If you specify a book in the list of references, you can use the following blanks:

 • Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці : Монографія. Суми: Вид-во МакДен, 2012. 410 с.

Download

Теорія і практика вікової психокорекції

Теорія і практика вікової психокорекціїЯк свідчить бібліографічний опис:

У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва.
Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, авторську розробку психологічної програми корекції.

Ця книга має довгу і цікаву історію. Книга була написана у далекому 2004 році і оприлюднена 2006. Якщо ви тримаєте у руках цю книгу, 2006 року видання, надруковану на якісному білому папері – це майже раритет. Це перше і останнє видання, видане зі згоди автора. Через деякий час я побачила у книжковому магазині ту ж саму книгу, але на сірому папері. Через кілька років, з’явилася книга з тією ж самою обкладинкою, але маркована як “видання 2-ге, стереотипне, 2008 рік”. Наступним етапом стало “2-е стереотипне видання” у білій обкладинці, марковане різними роками. Загальний наклад цього підручника на сьогоднішній день мені невідомий (привіт, налогова). Якщо ви маєте видання цієї книги, цікаво було б дізнатися, яке саме? Напишіть, будь ласка, у коментарі до допису.

Звісно, за цей час зміст підручника дещо застарів, хоч і залишається актуальним. Саме тому я вирішила оприлюднити текст цього підручника, як кажуть “скачать бесплатно и без СМС”. Ви можете завантажити книгу на умовах ліцензії Ліцензія Creative Commons, тобто безкоштовно для некомерційного використання, з обов’язковим вказанням автора при використанні у інших роботах. Якщо ви вказуєте книгу у переліку літератури, ви можете скористатись будь-якою з перелічених заготовок:

 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – 384 c. – Бібліогр.: с. 279-287. – укp.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 c.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 384 c.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. – 384 c.

Якщо ви бажаєте придбати книгу у друкованому вигляді, то кращає звернути увагу на “Основи психокорекції” видавництва Академвидав. Вона містить значно оновлений зміст та має радикально нижчу ціну.

Завантажити!