(Українська) ПРОГРАМА ІV Міжнародної науково-практичної конференції «ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

З гордістю публікую програму конференції “ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ”. Зверніть увагу – лише програма займає під 60 сторінок: 37 майстер-класів, більше 500 учасників з 12 країн світу, 28 міст України. Пишаюсь, що ми змогли поєднати таку велику кількість людей.

Завантажити

Інформація про торішню конференцію ви можете продивитись за посиланням

(Українська) Програма VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та фахівців у галузі психології «Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Шановні учасники конференції, з гордістю представляємо вам програму конференції. Чекаємо вас 30 березня у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.

На Вас чекають неймовірні майстер-класи та зустрічі непересічними людьми.

Завантажити

етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі
Starts: 03/30/2016 08:00 am
Ends: 03/30/2016
Duration: 18 hours:
Суми, Сумська
40000
UA

(Українська) Програма конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя»

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Шановні учасники конференції, з гордістю представляємо вам програму конференції. Чекаємо вас 18–19 лютого у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка.

Ми підготували 17 майстер класів та запросили більш як 300 учасників.

Завантажити

(Українська) Міні-анкета “Дієвість саморозвитку особистості”

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Мета міні-анкети «Дієвість саморозвитку особистості» (Кузікова С.Б.) – дослідження змістового наповнення потреби у саморозвитку, усвідомленості і керованості процесу особистісних змін.

Міні-анкета складається з п’яти запитань, які передбачають три відповіді закритого типу і одну – відкритого. Запропоновані варіанти відповіді розміщені за ступенем актуалізованості потреби в саморозвитку. Четвертий варіант, який відображає вищий ступінь, передбачає розгорнуту відповідь щодо суті питання.

Бланк и опис методики доступні за посиланнями import_contacts(укр)
import_contacts(рус)

Міні-анкета «Дієвість саморозвитку особистості»
Written by: Кузікова С.Б.

(Українська) Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Метою авторської діагностичної методики «Диспозиційна характеристика саморозвитку особистості – ДХСО» є визначення рівня актуалізації психологічних ресурсів саморозвитку особистості як прогресивного, усвідомленого і самокерованого процесу особистісних змін, особистісного зростання.

Як психологічні ресурси саморозвитку (структурні складові цілісної системи особистісного саморозвитку) ми визначили: потребу в саморозвитку як його джерело і детермінант; умови, які забезпечать його успішність; механізми як функціональні засоби його здійснення. Розкриємо їх сутність.

Потреба в саморозвитку визначається актуалізованістю характеристик саморозвитку (самоактивність, життєдіяльність, розвиненість самосвідомості). Вона забезпечується базовим рівнем особистісного саморозвитку (зона актуального розвитку), а також насиченістю життя особистості (зона найближчого розвитку) і виникає при зміні змістової структури індивідуальної свідомості та трансформації смислових утворень.

Психологічними умовами, що забезпечують успішність саморозвитку, ми вважаємо: зріле Я особистості (що має такі характеристики, як автономність, самоідентичність, інтернальність), відкритість, толерантність до нового, наявність усвідомленої мети самоздійснення як орієнтира саморозвитку (самовизначення) та активної життєвої стратегії.

Механізмами як функціональними засобами саморозвитку, з нашої точки зору, виступають рефлексія, саморегуляція та зворотний зв’язок.

Теоретичні дослідження існуючих психологічних концепцій саморозвитку особистості дозволяють стверджувати, що психологічні ресурси як сукупність можливостей розвитку вже існують у психологічній реальності людини, але для здійснення прогресивного особистісного саморозвитку потрібна їх актуалізація і встановлення між ними певних функціональних зв’язків. Багаторічний досвід використання методики ДХСО показав її евристичний потенціал стосовно постанови конкретних психокорекційних завдань розвитку особистості. Отримані за методикою данні дозволяють виявити стан психологічних ресурсів саморозвитку особистості, актуалізація яких (а інколи й формування) сприятиме становленню суб’єкта саморозвитку.

Виклад теоретико-методологічних підстав, опис процедури перевірки валідності і надійності, а також стандартизації результатів методики можна знайти у статті Кузікова С.Б. КОНСТРУЮВАННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ та монографії Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

Бланк та опис методики доступні за посиланням:import_contacts (укр.), import_contacts (рус.)

(Українська) Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

30 березня 2016 р.  на базі кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренко відбудеться

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і фахівців в області психології

ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Напрямки роботи конференції:

 1. Теоретико-методологічні основи досліджень особистості і групи в етнічній та крос-культурної психології.
 2. Етнокультурні традиції та цінності – збереження і трансформація.
 3. Психологічні особливості міжетнічної взаємодії в різних соціокультурних умовах.
 4. Соціальна мобільність особистості в поліетнічному і мультикультурному просторі.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Етнічна самосвідомість і міжетнічна взаємодія у сучасному світі» до початку конференції. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, робота секцій, майстер-класи. До участі у конференції запрошуємо всіх зацікавлених осіб.

Информационный лист

Завантажити інформаціний лист (укр) Загрузить информационній лист (рус)

Этническое самосознание и межэтническое взаимодействие в современном мире
Теоретико-методологические основы исследований личности и группы в этнической и кросс-культурной психологии; Этнокультурные традиции и ценности — сохранение и трансформация; Психологические особенности межэтнического взаимодействия в различных социокультурных условиях; Социальная мобильность личности в полиэтническом и мультикультурном пространстве.
Starts: 03/30/2016
Ends: 03/30/2016
СумДПУ ім. Макаренка А.С.
Сумы
UA

(Українська) Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя

Sorry, this entry is only available in Ukrainian and Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

18-19 лютого 2016 р. на базі кафедри практичної психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбудеться
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ

Напрями роботи конференції:

 1. Теоретико-методологічні дослідження особистості у кризових умовах та критичних ситуаціях життя.
 2. Вікові та соціокультурні життєві кризи особистості: адаптація, ресоціалізація, розвиток.
 3. Психічне здоров’я та психологічна допомога особистості у кризових, посткризових умовах та критичних ситуаціях життя.
 4. Особистість в особливих умовах життєдіяльності і в спорті.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» до початку конференції. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, майстер-класи. До участі в конференції запрошуємо науковців, фахівців у галузі надання психологічної допомоги, всіх зацікавлених осіб.

Інформаційний лист

Завантажити інформаційний лист (укр.)  Загрузить информационное письмо (рус)

Личность в кризисных условиях и критических ситуациях жизни
Направления работы конференции: Теоретические исследования личности в кризисных условиях и критических ситуациях жизни; Возрастные и социокультурные жизненные кризисы личности: адаптация, ресоциализация, развитие; Психическое здоровье и психологическая помощь личности в кризисных, посткризисных условиях и критических ситуациях жизни; Личность в особых условиях жизнедеятельности и в спорте.
Starts: 02/18/2016
Ends: 02/19/2016
Сумы
UA

Personality development: Psychological Theory and Practice

Monograph Ed. S.D. Maksimenko, V.L. Zlyvkova, S.B. Kuzikovoyi

Collective monograph is devoted to contemporary problems of personality psychology. In sections the theoretical and methodological basis of research have been set out, sociogenetic and spiritual aspects of person’s functioning, formation and self-development in the genesis of its existence have been outlined. Presented scientific achievements is aimed at qualitative renewal of personological theory and practice in the logic of the study of personality as a whole in all the diversity of its manifestations.
Addressed to experts in psychology and related disciplines, students, graduate students, public educators.

download

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

 • Ball Heorhii Oleksiiovych – doctor of psychological science, professor, corresponding member of NAES of Ukraine, chief of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Blynova Olena Yevhenivna – doctor of psychological science, professor, head of department of general and social psychology at Kherson State University.
  Vertel Anton Viktorovych – candidate of philosophy science, lecturer of the department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Vilsh Iolanta – doctor of pedagogical sciences, professor of psychology at Varshava Mariia Sklodovska-Kiuri University, Poland, foreign member of NAES of Ukraine.
 • Yermakova Nataliia Oleksandrivna – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Zavatska Nataliia Yevheniivna – doctor of psychological science, professor, head of department of social and practical psychology at East Ukrainian V. Dahl National University.
 • Zavhorodnia Olena Vasylivna − doctor of psychological science, senior research fellow of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Zlyvkov Valerii Lavrentiiovych − candidate of psychological science, assistant professor, leading research fellow of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Kuzikova Svitlana Borysivna – doctor of psychological science, professor, head of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Lukomska Svitlana Oleksiivna − candidate of psychological science, senior research fellow of the laboratory of methodology and theory of psychology at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Maksymenko Serhii Dmytrovych – doctor of psychological science, professor, Academician of the NAPS of Ukraine, Director of G.S. Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Morhun Volodymyr Fedorovych – candidate of psychological science, professor, professor of department of psychology at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.
 • Radchuk Halyna Kindrativna – doctor of psychological science, professor, head of department of practical psychology at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University.
 • Savchyn Myroslav Vasylovych – doctor of psychological science, professor, head of department of psychology at Drogobych Ivan Franko State Pedagogical University.
 • Sedykh Kira Valeriivna – doctor of psychological science, professor, head of department of psychology at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.
 • Titov Ivan Hennadiiovych – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of psychology at Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.
 • Khomulenko Tamara Borysivna – doctor of psychological science, professor, head of department of practical psychology at Kharkiv G.S. Skovoroda National Pedagogical University.
 • Chepelieva Nataliia Vasylivna – doctor of psychological science, professor, Academician of the NAPS of Ukraine, head’s assistant of scientific research work at G.S.Kostyuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine.
 • Shcherbak Tetiana Ivanivna – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.
 • Shcherbakova Iryna Mykolaivna – candidate of psychological science, assistant professor, associate professor of department of practical psychology at Sumy Makarenko State Pedagogical University.

Psychological foundations of becoming the subject of self-development in adolescence

The monograph outlines the conceptual basis of the study of the phenomenon of self-development in general and the formation of the subject of self-development in adolescence in particular. Presents conceptual models, substantive and structural-level characteristics, mechanisms, criteria for self-development, acquire relevance factors and patterns of self-formation of the subject. The results of studies of the self-development as a subject of activity in young people. The possibility of self-formation of the subject in the context of psychological assistance. Shown experimentally proven psycho-pedagogical conditions and technology to optimize formation of the subject of personal and professional self-development in the process of training of students of psychology to psycho-correctional activities.

The monograph is useful to psychologists, teachers, professors, graduate students, students of psychological faculties of higher educational institutions, experts in the field of practical psychology.

You can download the book for a license that is free for non-commercial use, Ліцензія Creative Commonswith the obligatory indication of the author for use in other works. If you specify a book in the list of references, you can use the following blanks:

 • Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці : Монографія. Суми: Вид-во МакДен, 2012. 410 с.

Download

Теорія і практика вікової психокорекції

Теорія і практика вікової психокорекціїЯк свідчить бібліографічний опис:

У посібнику висвітлюються питання психологічної корекції розвитку особистості дітей, підлітків, юнацтва.
Розглядаються теоретичні основи та передумови психокорекційної практики, викладаються методи корекції пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості та її поведінки. Аналізуються особливості використання психокорекційних методів з особами різного віку. У додатках подано програму підготовки фахівців до здійснення психокорекційної діяльності, авторську розробку психологічної програми корекції.

Ця книга має довгу і цікаву історію. Книга була написана у далекому 2004 році і оприлюднена 2006. Якщо ви тримаєте у руках цю книгу, 2006 року видання, надруковану на якісному білому папері – це майже раритет. Це перше і останнє видання, видане зі згоди автора. Через деякий час я побачила у книжковому магазині ту ж саму книгу, але на сірому папері. Через кілька років, з’явилася книга з тією ж самою обкладинкою, але маркована як “видання 2-ге, стереотипне, 2008 рік”. Наступним етапом стало “2-е стереотипне видання” у білій обкладинці, марковане різними роками. Загальний наклад цього підручника на сьогоднішній день мені невідомий (привіт, налогова). Якщо ви маєте видання цієї книги, цікаво було б дізнатися, яке саме? Напишіть, будь ласка, у коментарі до допису.

Звісно, за цей час зміст підручника дещо застарів, хоч і залишається актуальним. Саме тому я вирішила оприлюднити текст цього підручника, як кажуть “скачать бесплатно и без СМС”. Ви можете завантажити книгу на умовах ліцензії Ліцензія Creative Commons, тобто безкоштовно для некомерційного використання, з обов’язковим вказанням автора при використанні у інших роботах. Якщо ви вказуєте книгу у переліку літератури, ви можете скористатись будь-якою з перелічених заготовок:

 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – 384 c. – Бібліогр.: с. 279-287. – укp.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 c.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013. – 384 c.
 • Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції : Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2015. – 384 c.

Якщо ви бажаєте придбати книгу у друкованому вигляді, то кращає звернути увагу на “Основи психокорекції” видавництва Академвидав. Вона містить значно оновлений зміст та має радикально нижчу ціну.

Завантажити!