Підготовка студентів–психологів до професійної діяльності в галузі надання психологічної допомоги

Cерія навчальних посібників «Підготовка студентів–психологів до професійної діяльності в галузі надання психологічної допомоги»

Кузікова С.Б. Психокорекціна практикаКузікова С.Б. Підготовка студентів-психологів до психокорекціної діяльностіКузікова С.Б. Психологія саморозвитку

В серії навчальних посібників запропоновані система та психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності, в основу яких покладено авторську концепцію становлення суб’єкта саморозвитку. Аргументовано логіку побудови системи підготовки. Подані програми навчальних дисциплін «Основи психокорекції», «Психологічна служба в системі освіти», «Психологія саморозвитку» та психокорекційної практики, укладені за вимогами КМС і з урахуванням розроблених автором умов, принципів, технологій організації фахової підготовки студентів-психологів з метою активізації і оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку.

Розроблена авторська комплексна програма навчання дозволяє дати студентам необхідні теоретичні і практичні знання, сприяє формуванню у них навичок роботи та професійно значущих якостей особистості. Кульмінаційним і інтегрувальним моментом у системі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності є розроблений авторський навчальний курс «Психологія саморозвитку». Цей курс є інноваційним щодо освітніх завдань, технологій та науково-прикладного змісту і розкриває прогресивні механізми становлення особистості як суб’єкта власної життєдіяльності і саморозвитку. Це, у свою чергу, сприяє професійному і особистісному зростанню бакалаврів-психологів як майбутніх фахівців-практиків. Така подвійна спрямованість курсу завдяки подвійному рефлексивному опануванню знань сприяє формуванню у майбутніх психологів-практиків усвідомлення себе як суб’єктів життєвого шляху і професійної діяльності, а також виробленню умінь застосування технологій організації власного саморозвитку та саморозвитку клієнтів у ситуаціях консультування та психологічної корекції.