Міні-анкета “Дієвість саморозвитку особистості”

Мета міні-анкети «Дієвість саморозвитку особистості» (Кузікова С.Б.) – дослідження змістового наповнення потреби у саморозвитку, усвідомленості і керованості процесу особистісних змін.

Міні-анкета складається з п’яти запитань, які передбачають три відповіді закритого типу і одну – відкритого. Запропоновані варіанти відповіді розміщені за ступенем актуалізованості потреби в саморозвитку. Четвертий варіант, який відображає вищий ступінь, передбачає розгорнуту відповідь щодо суті питання.

Бланк и опис методики доступні за посиланнями import_contacts(укр)
import_contacts(рус)

Міні-анкета «Дієвість саморозвитку особистості»
Written by: Кузікова С.Б.