Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці

У монографії викладено концептуальні засади дослідження феномену саморозвитку особистості загалом та становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці зокрема. Наведено понятійні моделі, змістову та структурно-рівневу характеристики, механізми, критерії саморозвитку особистості, чинники актуалґенезу та закономірності становлення суб’єкта саморозвитку. Висвітлено результати дослідження особливостей саморозвитку як суб’єктної діяльності в осіб юнацького віку. Розглянуто можливості формування суб’єкта саморозвитку в контексті надання психологічної допомоги. Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови та технології оптимізації становлення суб’єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності.

Монографія стане у пригоді психологам, педагогам, викладачам, аспірантам, студентам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, фахівцям у галузі практичної психології.

Ви можете завантажити книгу на умовах ліцензії Ліцензія Creative Commons, тобто безкоштовно для некомерційного використання, з обов’язковим вказанням автора при використанні у інших роботах. Якщо ви вказуєте книгу у переліку літератури, ви можете скористатись наступною заготовкою:

  • Кузікова С.Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці : Монографія. – Суми: Вид-во МакДен, 2012.  – 410 с.

Завантажити!